ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (7/6 έως 7/8 2021)

Δείτε  εδώ  την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς  διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους 2018-19, σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

 

Χορηγούνται δύο (2) θέσεις σε: πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων του εσωτερικού με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγόμενους/-ες από την Ήπειρο, ηλικίας έως 36 ετών.

 

Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της διαπίστωσης της καλής προόδου των υποτρόφων, με μηνιαία χορηγία 300 Ευρώ. Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 7 Ιουνίου έως και τις 7 Αυγούστου 2021, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ψηφιοποιημένα με την ηλεκτρονική αίτηση είτε ταχυδρομικά, με εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση και συστημένη επιστολή, στο ΥΠΑΙΘ.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΑΙΘ (κ.κ. Ε. Στάμου) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr