ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (MEXT) ΓΙΑ ΤΟ 2022 (25.5.2021)

 

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για:

- Μεταπτυχιακές σπουδές/Διδακτορική έρευνα (Research Students): αφορά πτυχιούχους/-ες με ΜΟ βαθμολογίας άνω του 7, ηλικίας έως 35 ετών. Χορηγείται για σπουδές/έρευνα 18μηνης διάρκειας (Απρίλιος ή Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος 2022 έως Μάρτιος 2024), στην οποία περιλαμβάνεται εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας διάρκειας 6 μηνών. Χορηγεί μηνιαίο ποσό ύψους 143.000 γεν (περίπου 1100 ευρώ)

- Προπτυχιακές σπουδές (Undergraduate Students): αφορά κατόχους τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 25 ετών. Χορηγείται για προπτυχιακές σπουδές πενταετούς ή επταετούς (ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική) διάρκειας, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο 2022. Περιλαμβάνεται εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας και προετοιμασία μαθημάτων κατεύθυνσης διάρκειας 1 έτους. Χορηγεί μηνιαίο ποσό ύψους 117.000 γεν (περίπου 900 ευρώ)

- Επαγγελματική εκπαίδευση (Specialized Training Students): αφορά κατόχους τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 25 ετών. Χορηγείται για εξειδικευμένες επαγγελματικές σπουδές τριετούς διάρκειας, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο 2022, στις οποίες περιλαμβάνεται 1 έτος εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Χορηγεί μηνιαίο ποσό ύψους 117.000 γεν (περίπου 900 ευρώ)

Ολες οι ανωτέρω υποτροφίες καλύπτουν δαπάνη μεταφοράς προς/από Ιαπωνία, τέλη εγγραφής και φοίτησης, βίζα σπουδών.

 

Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται αναλυτικά ανά πρόγραμμα εδώ, υποβάλλεται αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού ή ταχυδρομικά έως τις 25 Μαϊου 2021.

 

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων περιλαμβάνει συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις (γλώσσας ή γλώσσας και μαθημάτων κατά περίπτωση) και προσωπική συνέντευξη τον Ιούνιο.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις προϋποθέσεις χορήγησης καθώς και να βρείτε παραδείγματα εξετάσεων προηγούμενων ετών (με τις απαντήσεις) ανά πρόγραμμα

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση καθώς και για τυχόν ραντεβού υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα στο: cultural@at.mofa.go.jp