ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ 2021

Δείτε εδώ την προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

 

Η αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται από 25 έως 31 Αυγούστου, στα γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ικονίου 1, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Μπορούν επίσης να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχετική εξουσιοδότηση στην Courier από τον/την υποψήφιο/α για α) την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών του/της και β) την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου/-ης. Σε αυτή την περίπτωση, η εμπρόθεσμη υποβολή αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής του φακέλου.

 

Οι εξετάσεις θα αρχίσουν την 6η Σεπτεμβρίου 2021. Το αναλυτικό πρόγραμμα αυτών θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος, μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2310 995068, 2310 995075 (Πανεπιστημιούπολη)

2310 990525 (Ικονίου 1, Σταυρούπολη)