ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΩΝ 2018-19 & 2019-20 (2/8 έως 18/10 2021)

 

Δείτε  παρακάτω τις προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων, χωρίς  διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, από τα έσοδα του κληροδοτήματος

 

1. ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Χορηγούνται πέντε (5) θέσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε: πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων του εσωτερικού, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, ηλικίας έως 36 ετών, εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Β΄ ή Γ΄ κύκλου σπουδών σε ημεδαπό πανεπιστήμιο

Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της διαπίστωσης της καλής προόδου των υποτρόφων, με μηνιαία χορηγία 350 Ευρώ. Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
 
 2. ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Χορηγούνται δύο (2) θέσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σε: πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων του εσωτερικού, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγόμενους/-ες από την Ήπειρο, ηλικίας έως 36 ετών, εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Β΄ ή Γ΄ κύκλου σπουδών σε ημεδαπό πανεπιστήμιο

Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της διαπίστωσης της καλής προόδου των υποτρόφων, με μηνιαία χορηγία 300 Ευρώ. Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
 

Οι αιτήσεις και για τα δύο κληροδοτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 2 Αυγούστου έως και τις 18 Οκτωβρίου 2021, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ψηφιοποιημένα με την ηλεκτρονική αίτηση είτε ταχυδρομικά, με εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση και συστημένη επιστολή, στο ΥΠΑΙΘ.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΑΙΘ (κ. Ε. Στάμου) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr