Προκήρυξη Ειδικών Εξετάσεων για την «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος Θεολογίας, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη των Ειδικών Εξετάσεων, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για την εισα-γωγή δεκαπέντε (15) σπουδαστών στην «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, από 23 έως 30 Ιουλίου 2021