ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (31.10.21)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του "Μορφωτικού Ιδρύματος Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης" (Ευθυμίου Χριστόπουλου) σχετικά με τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για το ακ. έτος 2021-22, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών: παιδαγωγικής, ιατρικής, νομικής, οικονομικών επιστημών, πολυτεχνικών επιστημών (με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

 

Η υποτροφία, ύψους 800 Ευρώ/μήνα, χορηγείται για ένα έτος (από 1.1. 2022), με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος εφόσον η ικανοποιητική πρόοδος των υποτρόφων και τα οικονομικά δεδομένα του Ιδρύματος το επιτρέπουν.

 

Η αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Ιδρύματος (Χαριλάου Τρικούπη 83, Αθήνα 10681) είτε ηλεκτρονικά στο email: morfot.christop@yahoo.com

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν είτε στην παραπάνω διεύθυνση και στο τηλέφωνο 210 3800266 είτε με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Ομότιμο Καθηγητή ΕΚΠΑ, Γεώργιο Ορφανίδη, στη διεύθυνση: gorfan@law.uoa.gr