ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Σύμφωνα με την από 1.10.21 επιστολή της, η ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ θα χορηγήσε χρηματικά βραβεία, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
 
Για τα δικαιολογητικά, την αίτηση, καθώς και την προθεσμία υποβολής αυτών, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Εστίας ή να απευθύνονται αυτοπροσώπως σε αυτήν, στα κάτωθι:

Διεύθυνση: Φίλωνος 97-99, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4176059
Email public@estian.gr