Εγγραφές ακ. έτους 2021-22 των επιτυχόντων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2021 (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)

Σύμφωνα με τις α) Φ.253/131103 /Α5/14.10.21 (ΓΕΛ) και β) Φ.153/131104 /Α5/14.10.21 (ΕΠΑΛ) αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, που συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, πραγματοποιούνται από 18 έως 22 Οκτωβρίου 2021

Για την εγγραφή σου στο Τμήμα του ΑΠΘ που έχεις επιτύχει την εισαγωγή σου, πρέπει από 18 έως 22 Οκτωβρίου να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και α) να υποβάλεις ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και β) να ανεβάσεις σε ψηφιακή μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα:

1.  Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων

3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα , την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr (με κωδικούς taxisnet) είτε εντύπως μέσω ΚΕΠ (με γνήσιο υπογραφής)

4. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου από εδώ

Εφόσον η Υπεύθυνη δήλωση εκδοθεί εντύπως μέσω ΚΕΠ (με γνήσιο υπογραφής), πρέπει στο ίδιο διάστημα (18-22 Οκτωβρίου) να την υποβάλεις στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων)

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος (ονομασία Τμήματος εγγραφής, π.χ. Φιλολογίας)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

Εάν είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε Τμήμα/Σχολή άλλου Πανεπιστημίου της Ελλάδας, πρέπει να υποβάλεις επιπλέον

  1. Πιστοποιητικό διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα

Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρει «i) είμαι εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από το οποίο προσκομίζω πιστοποιητικό διαγραφής»

 

Για την αυτοπρόσωπη προσέλευσή σου στη Γραμματεία και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική μονάδα του ΑΠΘ ενδεχομένως χρειαστεί να επισκεφτείς, δες εδώ την ισχύουσα ΚΥΑ, σημείο 8).

Σου προτείνουμε να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος εγγραφής σου, για την περίπτωση που, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή τήρηση των ανωτέρω μέτρων, έχουν οριστεί συγκεκριμένες ώρες ή/και χώρος υποδοχής. Στην ιστοσελίδα του Τμήματός σου θα βρεις και άλλες ανακοινώσεις που ενδεχομένως σε αφορούν, όπως π.χ. το πρόγραμμα μαθημάτων.  

 

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων σου και του ελέγχου των δικαιολογητικών σου από τη Γραμματεία, θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή σου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και θα λάβεις ένα μήνυμα με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποιήσεις τη  φοιτητική σου ιδιότητα, αποκτώντας ιδρυματικό λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ. 

 

Σχετικά με τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (προϋποθέσεις συμμετοχής, διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής, υποχρεωτικότητα χρήσης μη ιατρικής μάσκας) και τη χρήση των λοιπών υπηρεσιών (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία, φοιτητικές εστίες, φοιτητικά γυμναστήρια, αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες) δες εδώ τη σχετική ΚΥΑ και εδώ την επιστολή των Πρυτανικών Αρχών.