Δείτε εδώ την επιστολή των Πρυτανικών Αρχών για τη λειτουργία του ΑΠΘ το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19

Δείτε εδώ το Πρωτόκολλο Διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και αναλυτικότερα

– βασικές οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθηθούν

– ενέργειες εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του Α.Π.Θ. ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας α) εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 είτε κατά την διάρκεια παραμονής του στο ίδρυμα είτε ενώ είναι στο σπίτι ή β) έχει έκθεση υψηλού κινδύνου σε (στενή επαφή με) επιβεβαιωμένο κρούσμα

– πότε επιστρέφει στο Α.Π.Θ. φοιτητής/φοιτήτρια ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που έχει διάγνωση COVID-19 ή που έχει έκθεση υψηλού κινδύνου σε (στενή επαφή με) επιβεβαιωμένο κρούσμα

– οδηγίες ατομικής υγιεινής στο περιβάλλον εκπαιδευτικών μονάδων

– τα μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής COVID-19 που έχουν οριστεί ως υγειονομικά υπεύθυνα ανά Σχολή/Μονάδα (π.χ. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Φοιτητική Λέσχη) του Α.Π.Θ.